Skróty klawiszowe:

Instrukcja obsługi

Wyświetl stronę główną » Instrukcja obsługi

Z lewej strony Biuletynu znajdują się cztery kategorie: Dane urzędu, Godziny pracy, Stanowiska, Konto bankowe. Kliknięcie na wybraną z nich spowoduje wyświetlenie obok odpowiednich informacji.

Pod kategoriami umiejscowiona jest ikona WCAG 2.1 - Deklaracja dostępności, która przekierowuje do podstrony z informacjami odnośnie wytycznych standardu WCAG 2.1 dla dostępności treści internetowych.

 

Widok zakładek na stronie głównej: dane urzędu, godziny pracy, stanowiska, konta bankowe

 

Poniżej, znajduje się menu główne, które zostało podzielone na kilka działów: Kontakt, Organy, Prawo miejscowe, Jednostki podległe i współpracujące, Budżet i finanse, Jak załatwić sprawę oraz Inne. Z kolei każdy dział, zawiera kategorie główne, do których można przejść klikając ich nazwę.

Pierwszy dział Kontakt zawiera dwie kategorie główne: Dane oraz Stanowiska. Kategoria Dane zawiera ogólne informacje kontaktowe dotyczące całego Urzędu. Wybierając kategorię Stanowiska uzyskamy natomiast dostęp do listy wszystkich urzędników wraz z opisem ich stanowiska oraz szczegółowymi danymi kontaktowymi (numer telefonu, adres e-mail) powiązanymi z danym urzędnikiem. 
 

Widok menu głównego

 

Wybierając kategorie główne z pozostałych działów otrzymujemy listę artykułów wprowadzonych do tej kategorii. Jeżeli kategoria została podzielona na dalsze podkategorie, nad listą artykułów widoczna będzie lista tych podkategorii, które także mogą zawierać artykuły. Zawartość podkategorii można wyświetlić klikając jej nazwę. Analogicznie, wyświetlenie treści danego artykułu odbywa się poprzez kliknięcie jego tytułu bądź też linku przeczytaj artykuł umieszczonego pod tytułem każdego artykułu.
 

Widok podstrony z listą artykułów

 

W górnej części serwisu (nad listą artykułów/nad treścią artykułu) wyświetlana jest aktualna ścieżka, dzięki której użytkownik może się szybko zorientować, która część serwisu jest aktualnie przez niego oglądana.
 

Widok aktualnej ścieżki pokazującej (tzw. breadcrumbs), w której części serwisu znajduje się użytkownik


Podczas przeglądania zawartości danej kategorii bądź też czytania wybranego artykułu, w prawej części serwisu dostępna jest wyszukiwarka (Filtrowanie bieżącej kategorii), która pozwala wyświetlić artykuły z aktualnej kategorii, ale ograniczone ramami czasowymi, które można ustawić klikając ikonki kalendarza, bądź też wybierając konkretny miesiąc oraz rok. Ponadto prawa kolumna zawiera informację o redaktorach odpowiedzialnych za dany dział - klikając nazwisko danego redaktora, użytkownik zostanie przekierowany do formularza zapytaniowego, dzięki któremu może łatwo wysłać pytanie do wybranego urzędnika.
 

Widok filtra kategorii oraz listy użytkowników odpowiedzialnych za dany dział

 

W górnej części serwisu znajduje się narzędzie uruchamiające lektora, który tłumaczy tekst na stronie oraz wyszukiwarka pozwalająca przeszukać zawartość Biuletynu Informacji Publicznej.

Widok ikon uruchamiających: lektora oraz wyszukiwarkę

Wyszukiwarka System zwraca listę wszystkich artykułów, które zawierają wprowadzoną do wyszukiwarki frazę w tytule bądź treści artykułu. W celu wyświetlenia wybranego artykułu należy kliknąć jego tytuł bądź też link przeczytaj artykuł umieszczony obok fragmentu treści danego artykułu.
 

Widok wyszukiwarki artykułów

 

Poniżej lektora i wyszukiwarki znajdują się trzy ikony:

 

Widok ikon uruchamiających: wysoki kontrast, wersję WCAG 2.1, wersję dla niesłyszących

 

 1. Wysoki kontrast - uruchomienie wersji kontrastowej dla osób słabowidzących.
 2. Wersja WCAG 2.1 - ustawienie wielkości czcionki, odstępów między literami, słowami i wierszami do potrzeb Internauty.
 3. Wersja dla niesłyszących - artykuł zawierający informacje kontaktowe dla osób niesłyszących lub słabosłyszących.

 

Warto również zwrócić uwagę na dodatkowe informacje wyświetlone pod treścią artykułu. Są to informacje na temat: źródła artykułu, jego autorze oraz administratorze, który zatwierdził wyświetlenie artykułu w Biuletynie oraz datach: powstania dokumentu, dodania do systemu oraz zatwierdzenia wyświetlania artykułu w serwisie. Ponadto, użytkownik może dowiedzieć się ile razy artykuł był czytany oraz jaki jest systemowy identyfikator artykułu. Obok tych danych znajduje się także przycisk umożliwiający wydrukowanie artykułu oraz zapisanie w formie pdf.

 

 

Widok podsumowania artykułu

 

Pod częścią informacyjną znajduje się lista załączonych do artykułów dokumentów, które można pobrać oraz wykaz zmian jakie przechodził artykuł od momentu dodania go do serwisu.

 

Widok paneli: załączników oraz rejestru zmian artykułu

 

Pozostałe elementy Biuletynu to:

 1. Środkowa, górna część strony:
 • Statystyka odwiedzin - dostarcza informacji, na temat tego, które kategorie były najczęściej odwiedzane.
 • Wyszukaj pracownika - umożliwiający przeszukanie listy urzędników, a następnie wyświetlenie szczegółowych informacji kontaktowych o danym urzędniku. Wyszukiwarka próbuje dopasować wprowadzoną frazę do imienia oraz nazwiska każdego z urzędników widniejącego w systemie.
 • Instrukcja obsługi - wyświetla tekst pomocy, na temat tego jak posługiwać się Biuletynem Informacji Publicznej.
 • Rejestr zmian - wyświetla listę wszystkich zmian, jakie zaszły w Biuletynie w ostatnim czasie.

 

Widok dodatkowego menu #1

 

 1. Prawa, górna część strony: 
 • Strona główna - umożliwia powrót do strony głównej Biuletynu.
 • Kanały RSS - umożliwia subskrypcję kanałów RSS Biuletynów, tak aby użytkownik na bieżąco był informowany o nowościach w serwisie.
 • Kontakt - wyświetla stronę z danymi kontaktowymi Urzędu.
 • Redaktorzy - wyświetla informacje o redaktorach, zajmujących się tworzeniem i edycją treści zawartych w Biuletynie.
 • Mapa serwisu - wyświetla hierarchiczną strukturę Biuletynu Informacji Publicznej w postaci drzewka wszystkich kategorii.

 

Widok dodatkowego menu #2

 

 1. Środkowa, dolna część strony:
 • Deklaracja dostępności - informacje odnośnie wytycznych standardu WCAG 2.1 dla dostępności treści internetowych.
 • Tekst do odczytu maszynowego - tekst czytany maszynowo, to tekst w formacie, który jest w stanie przetworzyć czytnik stron internetowych, którym posługują się np. osoby niewidome. Może przyjąć formę czytelną również dla człowieka, np. format HTML lub dostępną tylko dla maszyny, np. format JSON, XML.
 • ETR - Tekst łatwy do czytania - z tekstu ETR (easy to read) mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby głuche, osoby w spektrum autyzmu, osoby dla  których język polski nie jest językiem ojczystym czy osoby starsze. Tekst ten charakteryzuje się wykorzystaniem ilustracji oraz dużym stopniem uproszczenia treści.
 • Polityka prywatności - informuje użytkowników, jakie dane osobowe są o nich zbierane, w jaki sposób przechowywane i w jakim celu są wykorzystywane.

 

Widok przycisków nawigacyjnych w stopce

Oficjalna strona www

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych spółka z o.o.
42-400 Zawiercie
ul. Krzywa 3
woj. śląskie

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Wyszukiwarka artykułów

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.