Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.pukzawiercie.pl

Adres artykułu: www.bip.pukzawiercie.pl/artykuly/7

INFORAMCJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY PRZEZNACZYŁ NA SFINANSOWANIE ZADANIA

Podtytuł: "ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOŚCI ZWIERZAT NA ROK 2023"