Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.pukzawiercie.pl

Adres artykułu: www.bip.pukzawiercie.pl/artykuly/14

Dostawa soli drogowej do likwidacji śliskości zimowej na drogach i chodnikach na potrzeby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych spółka z o.o. w Zawierciu.

Podtytuł: Dostawa soli drogowej do likwidacji śliskości zimowej na drogach i chodnikach na potrzeby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych spółka z o.o. w Zawierciu.

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6d58735d-46fc-11ee-a60c-9ec5599dddc1